Hva om resiliens er noe du er født med, ikke noe du finner eller bygger?

ihearts oppgave er å hjelpe unge mennesker med å avdekke deres medfødte resiliens og mentale velvære. 

Vi leverer innovative, svært effektive programmer-både personlig og digitalt-i skoler og organisasjoner, og direkte til barn, foreldre, lærere, ungdomsarbeidere. Vi tror at hver person er født med iboende mentalt velvære og mental helse. Vi har allerede alt vi trenger inni oss – men vi vet det ikke alltid!

 iheart Framework

 

RE-UTDANNING av ungdom om deres mentale helse og velvære. 

Det er avgjørende at unge mennesker (egentlig alle mennesker, men vi fokuserer på ungdom) forstår at de er hele, bra og resiliente. Når dette ikke er forstått, kan vi lett bli overbevist om at vi har et «psykisk helseproblem», og forsterker troen på at vi er mangelfulle og mangler resiliens.

 

REDEFINERING av mental helse.

Mental helse er å vite at det vil være øyeblikk når vi ikke vil oppleve vårt velvære, men aldri tvile på at det finnes inni oss. Dette er forskjellen mellom å føle seg håpefull og føle seg håpløs.

 

AVDEKKE velvære

Ikke tilføre det. Heller ikke å bygge det. iheart forklarer at velvære er medfødt i det menneskelige psykologiske systemet; det er der allerede, vår naturlige setting. Det trenger ikke å anskaffes, utvikles eller tilføres.

 

NORMALISERER den menneskelige opplevelsen.

Ingen opplever deres velvære 24/7. Det er viktig at unge mennesker forstår at velvære alltid bor i dem, selv når de ikke opplever det.

 

STYRKER unge mennesker.

Å utforske hvorfor deres velvære til tider er tildekket og hvordan de kan avdekke det igjen er veldig styrkende. Vi lærer dem ikke å vente til ubehaget forsvinner. Vi viser dem heller at de har resiliens til å håndtere tilbakegang og overkomme motgang uansett.

 

UTSTYRER ungdomer med en instruksjonsmanual for livet.

Vi forklarer hvorfor de tenker, føler og oppfører seg som de gjør. De utvikler et veikart for å navigere seg gjennom livet, som kommer komplett med veivisere, et kompass og en Nordstjerne!

 

RESULTATER

iheart i Norge

iheart-tilnærmingen gir en banebrytende forståelse av hvordan den menneskelige opplevelsen skapes. iheart er ikke terapi, rådgivning eller en ny form for positiv psykologi og kan ikke erstatte profesjonell hjelp. Fremfor alt er iheart forebyggende læring om mental velvære. iheart tar for seg den psykologiske funksjonen som alle har til felles og de sentrale prinsippene bak hvordan vår opplevelse skapes, samt de viktige implikasjonene av denne læringen.

Målet er å hjelpe deltakerne å se hvordan det lærte materialet påvirker deres hverdag gjennom deres egen innsikt. Dette er ofte kraftfult og kan føre til en reduksjon i misforståelser og opplevde hindringer og begrensninger for vår medfødte velvære.

Kontakt: info@iheartprinciples.no
Telefon: +47 47688983

Org.nr: 924 999 411