Avdekker resiliens i den neste generasjon

Vi har alt vi trenger inni oss

Når det gjelder de mentale helseutfordringene vi står ovenfor i samfunnet, er det en enorm vekt på å skulle slukke branner.

Hos iheart tror vi på å forhindre branner.

Vår transformative tilnærming for å støtte unge mennesker, lærere og foreldre er basert på vår grunnleggende tro på at:

“vi har alt vi trenger inni oss”

som er unikt fokusert på mental velvære, forebygging og undervisning.

 

iheart norge

IHEART står for Innate Health Education and Resilience Training.

Resultatene våre er transformative – og bærekraftige – og tilbyr den manglende brikken av det mentale helse-puslespillet som samfunnet ønsker å løse.

Siden Januar 2018…

Unge mennesker som har deltatt i programmet

Skoler og pedagogiske enheter som har kjørt programmet

Utdannede IHEART-instruktører

Vår tilnærming

Vår tilnærming er unik da vi fokuserer på:

 • Forebygging: Vi forhindrer branner i stedet for å slukke branner.
 • Helse: Vi har fokus på mental helse, ikke mentale plager.
 • Undervisning: Dybdelæring om menneskets medfødte velvære, som
  er helt motsatt av økt kunnskap om plager og symptomer.

Hvert iheart program understøttes av et hovedspørsmål: Tenker du at noen, eller noe, putter en følelse i deg? Siden vi enten kan svare ja eller nei på dette spørsmålet, fungerer det som et slags kompass, som forteller oss om vi er på rett vei eller ikke. Det hjelper oss med å gjenforene oss med vårt innebygde velvære og vår evne til å håndtere utfordringer (resiliens).

Basert på dette spørsmålet, lærer programmet vårt:

 • Hva er medfødt / innebygd i vårt psykologiske system.
 • Hvorfor vi tenker, føler og oppfører oss slik vi gjør.
 • Hvorfor og på hvilken måte vi mister kontakten med vårt velvære og hvordan
  vi kan gjenoppdage det.
 • Hvordan vår iboende evne til selvregulering kan hjelpe oss med å finne veien
  tilbake til vårt velvære.

Vår innovative pedagogiske tilnærming lærer unge mennesker om deres medfødte resiliens og velvære, og gir dem selvtilliten til å overkomme utfordringer og oppfylle deres potensiale.

 

Hva er iheart Prinsippene?

 

iheart Prinsippene beskriver hvordan det menneskelige psykologiske systemet er et intelligent system, basert på en klar logikk, som forklarer kilden til alle følelsestilstander, emosjoner og følte opplevelser. Dette systemet har velvære innebygd og fungerer alltid på en logisk måte. Dette gjør oss i stand til å selvkorrigere og gjenforener oss med vårt velvære.

Hvilken forskjell utgjør de?

Disse Prinsippene lærer oss at psykisk helse og velvære – som inkluderer dypere ubetingede følelser av sinnsro, vennlighet, takknemlighet, trygghet, håp, visdom, motivasjon og resiliens – er medfødt og tilgjengelig for alle mennesker, noe som informerer oss om at:

 

 • Velvære er vår naturlige tilstand, og kan aldri bli skadet, ødelagt eller gå tapt.
 • Ingen og ingenting kan putte en følelse i oss.
 • Ingen og ingenting kan gi oss velvære eller ta det fra oss.
 • Når vi tenker at noen eller noe kan putte en følelse i oss, betyr det at vi har knyttet vårt velvære til noe og overser det faktum at det er medfødt.

Hvordan er programmet oppbygget?

Programmet består av 11 økter av 50-60 min dybdelæring:

 • Velkommen til iheart – en ny måte å forstå ditt psykologiske system
 • Vårt psykologiske system er et intelligent system
 • Vi har allerede alt vi trenger inni oss
 • Hvordan fungerer vårt psykologiske system?
 • Jeg føler meg stresset og urolig – ikke rart jeg er umotivert
 • Jeg klarer ikke å slutte å bekymre meg for framtiden
 • Kan vi tenke forskjellig og likevel komme overens?
 • Merkelapper er for krukker, ikke for mennesker!
 • Hjelp! jeg blir mobbet og Hjelp! jeg kan ikke kontrollere mitt sinne
 • Jeg kan ikke slutte å bruke mobilen min! Er jeg avhengig?
 • Oppsummering av min iheart reise – Ta hva vi har lært med inn i livet

Programmets formål

Resiliens / velære
Ungdom har troen på at de kan overkomme motgang og oppnå sitt fulle potensiale som fører til økning i:  

 • Evne til å håndtere vanskelige situasjoner og håndtere tilbakegang
 • Kompetanse- og konfliktløsningsferdigheter
 • Selvtillit

Mental helse 
Ungdom opplever større psykologisk og emosjonell helse, noe som fører til en nedgang i:  

 • Stress, bekymring, angst, nedstemthet og depresjon
 • Følelser av å være offer, ensomhet og isolasjon
 • Avhengighetsskapende atferd og selvskading

Motivasjon 
Ungdom blir mer autonome uavhengige elever med positive holdninger til læring, noe som fører til en økning i:  

 • Fremdrift og oppnåelse
 • Deltakelse
 • Utholdenhet, problemløsningsevner og deltakelse

Oppførsel/Adferd 
Ungdom er mer i stand til å selvregulere atferden sin, noe som fører til en nedgang i: 

 • Skolefravær
 • Forstyrrelser og sinne
 • Hyppighet av dårlig / anti-sosial atferd som ikke-deltakelse, mobbing og aggresjon 

Relasjoner
Ungdom utvikler toleranse og forståelse for andre, noe som fører til en økning i:

 • Positive og respektfulle relasjoner til lærere, jevnaldrende og familiemedlemmer
 • Samarbeide med andre / teamarbeid
 • Respekt for forskjell, mangfold og andres synspunkter 

Hva er resultatene?

iheart fortsetter å demonstrere innflytelse gjennom levering av iheart skoleprogram til unge mennesker, noe det fremgår av følgende nylige resultater. I løpet av de siste årene har iheart blitt implementert i over 164 skoler / undervisningsmiljø  hovedsakelig i Storbritannia. Basert på anonyme undersøkelser gjennomført før og etter programmet rapporterer 192 barn fra fire forskjellige skoler følgende endringer i seg selv: 

1 av 2 er bedre i stand til å: 

 • håndtere å føle seg deprimert
 • håndtere å føle seg ensom
 • håndtere å bli mobbet
 • håndtere problemer
 • litt under halvparten opplever mindre eksamensstress
 • litt under halvparten opplever lettelse av angst
 • i 9 av 17 funn angående mental velvære, dvs. på over en tredjedel rapporterer barna om forbedringer

I følge svar fra rektorer, lærere og utdanningseksperter, kan disse og programmets andre kvalitative resultater anses som utmerkede.

Mer resultater: https://iheartprinciples.com/impact/#results

For mer informasjon besøk IHEART’s offisielle hjemmeside: www.iheartprinciples.com 

Ungdom forteller:

iheart Norge

Er en ideell organisasjon som er dedikert til å skape et skifte i samfunnet ved å hjelpe unge mennesker å realisere sitt potensiale gjennom opplæring om deres medfødt resiliens og mentale velvære.

Hos iheart er vi opptatt av å skape et paradigmeskifte i hvordan unge mennesker forstår deres medfødte resiliens i sammenheng med de mange problemene unge mennesker står overfor i dag, for eksempel mobbing, sosiale medier, selvbilde, relasjoner, avhengighet, aggresjon, læring og motivasjon.

 

Medlem iheart Norge

Tusen takk for at du støtter vårt arbeid!

Ønsker du blir medlem av vår organisasjon, så bidrar du til at vi kan støtte enda flere ungdommer og gir oss forutsigbarhet i vårt arbeide.

Medlemskap for IHEART Instruktører koster 300 kr/årlig og da blir du med i et nettverk av instruktører i Norge. Etter at du har registrert deg vil du motta en velkomst mail med betalingsinformasjon.

Vanlig medlemskap koster 250 kr/årlig og du bidrar da til av vi kan støtte enda flere ungdommer. Etter at du har registrert deg vil du motta en velkomst mail med betalingsinformasjon. 

Gi en gave er for deg som ikke ønsker å bli medlem, men som allikevell ønsker å støtte vårt arbeide. Dette er da en engangs betaling og du kan gjøre dette til VIPPS 608299.

 

 

Innmelding (alle felter med * må fylles ut)

10 + 2 =

IHEART i Norge

IHEART-tilnærmingen gir en banebrytende forståelse av hvordan den menneskelige opplevelsen skapes. IHEART er ikke terapi, rådgivning eller en ny form for positiv psykologi og kan ikke erstatte profesjonell hjelp. Fremfor alt er IHEART forebyggende læring om mental velvære. IHEART tar for seg den psykologiske funksjonen som alle har til felles og de sentrale prinsippene bak hvordan vår opplevelse skapes, samt de viktige implikasjonene av denne læringen.

Målet er å hjelpe deltakerne å se hvordan det lærte materialet påvirker deres hverdag gjennom deres egen innsikt. Dette er ofte kraftfult og kan føre til en reduksjon i misforståelser og opplevde hindringer og begrensninger for vår medfødte velvære.

Kontakt: info@iheartprinciples.no
Telefon: +47 47688983

Org.nr: 924 999 411