Sertifiserte iheart Instruktører i Norge

Marianne Kronkvist

Marianne Kronkvist

marianne@iheartprinciples.no

Agder – Kristiansand

Eirin Krohn-Holm

Eirin Krohn-Holm

eirinkrohnholm@gmail.com

Oslo

Wenche Stark

Wenche Stark

Kristine Nesse

Kristine Nesse

nessekristine82@gmail.com

Rogaland – Bryne

Øyvind Holter

Øyvind Holter

post@oyvindholter.no

Rogaland – Klepp

Siri A Lenes

Siri A Lenes

siri.aga@lyse.net

Rogaland – Stavanger

Kristin Forland

Kristin Forland

kristin.forland@lyse.net

Rogaland – Stavanger

Mia Riisem

Mia Riisem

miariisem@hotmail.com

Troms og Finmark – Tromsø

Hans Jørgen Torsrud

Hans Jørgen Torsrud

hj.torsrud@gmail.com

Troms og Finmark – Tromsø

Janne Sæterhaug

Janne Sæterhaug

satejann@hotmail.com
Trøndelag – Røros

Ove Erik Tronvoll

Ove Erik Tronvoll

tronvoll@hotmail.com

Trøndelag – Trondheim

Elene Nyborg

Elene Nyborg

elenenyborg@ymail.com

Viken – Moss

Tor Strømsnes

Tor Strømsnes

t-a-stro@online.no

Viken – Nes på Romerike

Lisa-Marie Thompson

Lisa-Marie Thompson

lisamariet@gmail.com

Viken – Romerike
Marianne Sundhagen

Marianne Sundhagen

marianne.sundhagen@gmail.com

Viken – Rælingen

Line Arntsen

Line Arntsen

line.arntsen@icloud.com

Viken – Sarpsborg